Kasy fiskalne – jakie obowiązki spoczywają na ich właścicielach?

Kasy fiskalne

Kasy fiskalne

 Każda osoba, która zakupiła urządzenie fiskalne i ewidencjonuje sprzedaż z jej pomocą, pamiętać musi o spełnieniu kilku kluczowych obowiązków, które pomogą jej się ustrzec przed przykrymi konsekwencjami. Jeszcze zanim przedsiębiorca rozpocznie używanie tego sprzętu, jest on zobowiązany do zawiadomienia o takim zamiarze Urzędu Skarbowego. Poinformować musi go on także o liczbie kas oraz miejscu ich użytkowania. Drugi wymagany dokument to „Zgłoszenie kasy przez podatnika”, które należy dokonać do 7 dni od fiskalizacji kasy.

Kupując kasy fiskalne, skorzystać można ze stosownej ulgi sięgającej 90% wartości sprzętu, lecz nie więcej niż 700 złotych. By taka ulga była możliwa, przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym zamiaru stosowania kasy, ich liczby, a także adresu użytkowania. Sprzęt musi posiadać homologację Ministerstwa Finansów, a osoba prowadząca działalność musi posiadać dowód zapłaty zakupu kasy. Urząd Skarbowy należy zawiadomić o stosowaniu sprzętu w terminie do 7 dni od jego rozpoczęcia. Brak dopełnienia któregoś z wymienionych powyżej obowiązków skutkować może brakiem możliwości odliczenia ulgi.

Osoby korzystające w swojej działalności gospodarczej ze sprzętów, jakimi są kasy fiskalne, zobowiązane są do wydawania paragonów. Wymaga tego każda transakcja przeprowadzona na rzecz osoby prywatnej. Niewręczenie paragonu jest przeważnie traktowane jako wykroczenie i wiąże się z grzywną w postaci mandatu, którego maksymalna wysokość stanowi dwukrotność płacy minimalnej.

kasy fiskalne muszą zostać również zgłoszone do przeglądu do uprawnionego serwisu. W jego trakcie, serwisant sprawdza poprawność funkcjonowania sprzętu, stan plomb i ich zgodność z zapisem w książce kasy oraz dokumentacją serwisu, stan obudowy urządzenia, czytelność drukowanych przez nie dokumentów, poprawność działania widocznego dla klienta wyświetlacza, program kasy, jego wersję i zgodność z zapisami w książce oraz dokumentacją serwisu, a także stan płyty głównej, pamięci fiskalnej oraz modułu fiskalnego.

Tagi: , ,

© 2016 - 2022 DajLajka.pl